Rytmika obejmuje tylko uczniów klas I-III cyklu sześcioletniego, to bardzo interesujące i ulubione przez dzieci zajęcia. Rrytmika ma za zadanie umuzykalnić dziecko poprzez zajęcia ruchowe, ćwiczenia i zabawy muzyczne. Dzięki temu uczniowie rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, kształcą poczucie rytmu oraz inteligencję przestrzenno-ruchową; uczą się pracy w grupie i rozbudzają w sobie ekspresję muzyczną.

 

Nauczyciele prowadzący:

  • Monika Jancy-Borowiak,
  • Lidia Ryś.

Back to top