Kształcenie słuchu to najważniejszy przedmiot teoretyczny w każdej dobrej szkole muzycznej. Zajęciami kształcenia słuchu objęci są wszyscy uczniowie szkoły od najmłodszych klas w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Są one realizowane w grupach. Na lekcjach tego przedmiotu uczniowie poznają zasady notacji muzycznej, kształcą słuch melodyczny i harmoniczny, pamięć i wyobraźnię muzyczną, poczucie rytmu i poczucie tonalne, inwencję twórczą; uczą się prawidłowego i czystego śpiewu, czytania nut głosem, wykonują różne ciekawe ćwiczenia.

Dzięki zastosowaniu postępowych metod nauczania i nowych materiałów dydaktycznych, przedmiot ten staje się atrakcyjny dla ucznia i skuteczny, np. w zapisywaniu muzyki ze słuchu.

 

Nauczyciele prowadzący:

  • Urszula Kozłowska,
  • Monika Jancy-Borowiak,
  • Lidia Ryś.

Back to top