• Szkoła Muzyczna I st. w Kole ma tworzyć przyjazny klimat dla każdego ucznia, ma zapewnić uczniom rzetelne wykształcenie muzyczne w stopniu podstawowym 
 • Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły mają stale mieć na uwadze dobro ucznia, kierować się życzliwością wobec wszystkich osób ze szkołą związanych, a sumienne wykonywanie swoich obowiązków, wysoką jakość i kulturę pracy traktować jako powinność wobec Boga i drugiego człowieka. Stąd, kadra będzie chętnie doskonalić swój warsztat pracy.
   
 • Szkoła ma zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
   
 • Szkoła będzie wychowywać uczniów na ludzi kulturalnych, samodzielnych, odpowiedzialnych i myślących kierując się wartościami, ma przygotować uczniów do występów publicznych.
   
 • Szkoła ma cieszyć się autorytetem wśród uczniów, rodziców i pozostałych mieszkańców miasta, ma być wiodącą instytucją w dziedzinie kultury muzycznej miasta i powiatu.
 • Dyrektor, nauczyciele i rodzice maja zgodnie ze sobą współpracować, nauczyciele maja być autorytetem oraz żywym i namacalnym wzorem dla uczniów, nie tylko w dziedzinie muzyki, ale i w dziedzinie moralnej.
   
 • Absolwenci szkoły będą chętnie muzykować i podejmować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
 • W szkole ma panować porządek organizacyjny i ma być profesjonalnie zarządzana.
 • Szkoła ma dobrze współpracować z rodzicami i ze sponsorami.
 • Nauczyciele mają mieć wysoką świadomość celów i kierunków działania szkoły i chętnie je realizować.

 • Szkoła ma posiadać niezbędne wyposażenie, dobrej jakości instrumenty, ma wyglądać estetycznie.

Back to top