Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się Państwo jak możecie pomóc swojemu dziecku by osiągało lepsze wyniki w nauce, jak pokierować nim żeby zdobywało nowe, przydatne w życiu umiejętności, żeby przebywało w środowisku ludzi, którzy będą mieli pozytywny wpływ na kształtowanie jego osobowości, żeby wreszcie spędzało wolny czas bezpiecznie pośród wartościowych rówieśników.

Takie możliwości i warunki oferuje w naszym mieście szkoła artystyczna – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która (co warto szczególnie podkreślić) jako jedyna nauczająca muzyki jest bezpłatna!, a jako że posiada status państwowej placówki działającej pod nadzorem Ministra Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego, jest gwarantem najwyższych standardów nauczania i wychowania.

Tym co wyróżnia ją szczególnie spośród innych tego typu placówek, to indywidualne lekcje gry na instrumencie. Ten bezpośredni i systematyczny kontakt ucznia z nauczycielem (wychowawcą) przez okres czterech lub sześciu lat nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie młodego człowieka. Świadomy nauczyciel potrafi dobrze wykorzystać czas przeznaczony na lekcję, a każdego ucznia traktować indywidualnie dostosowując przebieg lekcji, metody nauczania oraz wymagania do możliwości a nawet osobowości dziecka. Takie relacje sprawiają, że młody człowiek jest mniej podatny na negatywne wpływy grupy rówieśniczej i że lepiej rozwijane są jego indywidualne cechy. Każdy nauczyciel ma świadomość, że może i powinien być dla ucznia autorytetem, a to oznacza wpływ na kształtowanie jego charakteru. To ogromna odpowiedzialność.

Nauka w szkole muzycznej to również zbiorowe zajęcia teoretyczne i umuzykalniające jak choćby chór, orkiestra lub mniejsze zespoły instrumentalne, które jak żadne inne nie uczą tak dobrze dyscypliny i co chyba ważniejsze odpowiedzialności za innych ludzi. Kiedy nad elementem często niezdrowej rywalizacji górę bierze dobra współpraca, to takie doświadczenia muszą zaprocentować w przyszłości dobrą umiejętnością pracy w każdym zespole ludzkim.

Jeszcze inną bardzo pozytywną i potwierdzoną cechą, którą wykształca się z czasem u uczniów szkoły muzycznej jest umiejętność dobrej organizacji czasu, systematyczność i cierpliwość.

Nauka w szkole muzycznej nie jest też niestety (podobnie jak w codziennym życiu) wolna od sytuacji stresowych - np. egzaminy lub występy na koncertach. Jednak uczeń właściwie prowadzony, z życzliwością(a takie starania są w szkole muzycznej normą), dzięki takim sytuacjom lepiej w przyszłości poradzi sobie w dorosłym życiu, szczególnie zawodowym, w relacjach z innymi ludźmi.

Warto przy okazji tych rozważań wspomnieć o jeszcze innej zalecie naszej szkoły, która wynika z faktu, że dzieci uczą się w niej popołudniami, po skończonych zajęciach w swoich szkołach ogólnokształcących. Korzyść mianowicie wypływa z tego taka, że następuje zmiana środowiska szkolnego, zawiązują się nowe przyjaźnie, tworzą się nowe relacje społeczne. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kole gwarantuje że, nauka w niej to również forma bezpiecznego spędzania wolnego czasu, z dala od wielu współczesnych zagrożeń.

Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkich korzyści wynikających z nauki muzyki w szkole muzycznej, pewne natomiast jest to, że warto dziecku dać szansę choćby spróbowania obcowania z tą piękną i wyjątkową sztuką.

Mamy świadomość że, nie każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły musi zostać wirtuozem gry na swoim instrumencie czy też w inny sposób związać się zawodowo z muzyką. Natomiast wiemy z całą pewnością, że prawie każdy dorosły, który miał w swojej młodości kontakt z edukacją muzyczną przyznaje, że wywarła ona na niego bardzo pozytywny wpływ i że nie był to czas stracony.

Jerzy Majewski

Back to top