Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co gwarantuje:

  • wysoki poziom nauczania dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz systematycznie organizowanym przez nadzór pedagogiczny badaniom wyników nauczania
  • 100% pewność prawidłowego ustawienia aparatu gry ucznia, co daje mu solidne podstawy i możliwości dalszego rozwoju w uprawianiu różnych stylów muzycznych
  • pełny rozwój muzyczny ucznia poprzez indywidualne nauczanie gry na instrumencie wzbogacony przedmiotami ogólnomuzycznymi i zespołami
  • wprowadzenie ucznia w świat najwartościowszych dzieł muzycznych z różnych epok i stylów, w tym muzyki rozrywkowej z "górnej półki"
  • możliwość częstych występów uczniów na terenie szkoły, imprezach miasta i koncertach wyjazdowych oraz udział w konkursach
  • przemyślane i zaplanowane oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na systematyczną, odpowiedzialną
  • i solidną pracę nad własnym rozwojem, wrażliwość estetyczną i kulturalne obycie.

Placówka funkcjonuje od ponad 40 lat, jako jedyna placówka na terenie powiatu kolskiego kształci artystycznie i wychowuje uzdolnioną muzycznie młodzież w sposób, zapewniający im w przyszłości kształcenie w profesjonalnych szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Szkoła jednocześnie ożywia działalność kulturalną miasta poprzez liczne występy jej uczniów oraz przez organizowanie różnego rodzaju koncertów.

Szkołę wyróżnia niepowtarzalna atmosfera i przyjazny klimat.

Wśród absolwentów PSM w Kole są muzycy instrumentaliści, osoby pełniący funkcje publiczne, nauczyciele szkół muzycznych i ogólnokształcących, a także innych placówek kształcenia muzycznego, muzycy kościelni, członkowie licznych orkiestr dętych i innych zespołów muzycznych.

Back to top