Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z
bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno
w formie kontaktów bezpośrednich jak i online.
Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie LINK

 

Back to top