Budynek naszej szkoły został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2017 roku rozpoczęto prace związane z realizacją ww. projektu w naszej szkole, a w roku 2018 projekt został zakończony.

Termomodernizacja   Informacja o projekcie (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Termomodernizacja   Informacja o projekcie (Centrum Edukacji Artystycznej)

 

Logo instytucji

Back to top