Państwowa Szkoła Muzyczna w Kole powstała 1 stycznia 1971 roku na bazie Państwowego Ogniska Muzycznego. Dwadzieścia lat wcześniej, w 1950 roku powstało w Kole Wiejskie Ognisko Muzyczne, a kilka lat później dzięki staraniom wieloletniego kierownika ogniska mgr Wacława Wierzbickiego ognisko muzyczne w Kole zostało upaństwowione.

W 1965 r. Kierownikiem ogniska został absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu mgr Tadeusz Werbiński i jemu właśnie zawdzięczamy powstanie naszej szkoły.

 

Tadeusz Werbiński
mgr Tadeusz Werbiński

W latach szesdziesiśtych Państwowe Ognisko Muzyczne było bardzo prężnie działającą instytucją. Od 1966 r do ogniska uczęszczało ponad stu uczniów, uczono aż na 9 różnych instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, mandolinie, flecie, klarnecie, trąbce, saksofonie. Prowadzono też zajęcia z teorii muzyki na lekcjach umuzykalnienia. Działały również zespoły: akordeonowy, mandolinowy, orkiestra dęta i chór. Ognisko było znane w mieście i okolicach głównie dzięki koncertom zespołów, a zwłaszcza orkiestrze dętej pod dyrekcją Tadeusza Werbińskiego. Należy zaznaczyć że nasze miasto zawdzięcza panu Werbińskiemu nie tylko powstanie Szkoły Muzycznej ale również Miejską Orkiestrę Dętą, którą założył w 1967 roku jeszcze przy ognisku muzycznym. Orkiestra ta działała przy szkole muzycznej do 1983 roku, po czym jak przystało Miejskiej Orkiestrze przeszła pod patronat Urzędu Miasta.

 

Orkiestra dęta - lata 70.
Orkiestra dęta - lata 70.

W 1971 roku na naszym terenie od Kutna aż do Poznania i od Inowrocławia do Kalisza nie było żadnej innej szkoły muzycznej.

W okresie dotychczasowej działalności Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kole kierowało sześciu dyrektorów: Tadeusz Werbiński - 10 lat, Ryszard Pecelerowicz- 3 lata,  Zenon Krzyżaniak - 4 lata, Jerzy Sobiś - półtora roku, Krystyna Szczesiak - 10 lat, Marek Kłaniecki od 1999 roku do chwili obecnej.

 

Kadra pedagogiczna - lata 70.
Kadra pedagogiczna - lata 70.

W chwili powstania dnia 1 stycznia 1971 roku szkoła nie posiadała własnego lokalu, a jedynie korzystała z gościnności Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Dnia 21 grudnia 1972 roku decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej PSM I st. w Kole otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku w centrum miasta przy ulicy Sienkiewicza 11.  Poprzednio mieściły się w nim biura Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1 stycznia 1973 roku szkoła przeniosła się do nowo zaadaptowanego gmachu. Nasza szkoła mieści się w tym lokalu do chwili obecnej. Budynek szkoły został zbudowany wna początku XX wieku i liczy sobie ponad 100 lat dlatego wymaga ciągłych remontów i inwestycji.

Każdego roku szkołę kończy kilkunastu lub kilkudziesięciu uczniów którzy pobierali naukę w dziale dziecięcym lub młodzieżowym. Od początku istnienia szkoły jej mury opuściło około 700 uczniów rożnych klas instrumentalnych.

 

Orkiestra szkolna - lata 80.
Orkiestra szkolna - lata 80.

Rola szkoły nie sprowadza się tylko do działalności dydaktycznej. Równorzędne znaczenie posiada działalność wychowawcza. Występowanie na koncertach szkolnych i środowiskowych sprzyja wyzwalaniu w uczniach przeżyć emocjonalnych i sprawia satysfakcję z odnoszonych sukcesów.

Rangę uroczystości podnoszą i uświetniają występy zespołów. Na przestrzeni lat były to: orkiestra dęta, zespół mandolinowy, chór, kwartet smyczkowy, kwintet akordeonowy, trio klarnetowe, zespół gitarowy, trio fletowe, zespół fletów prostych i zespół perkusyjny.

 

Chór szkolny - lata 70.
Chór szkolny - lata 70.

Praca w zespołach wyrabia w uczniach poczucie zwiększonej dyscypliny pracy. Udział w zespołach instrumentalnych jest nobilitacją ucznia, gdyż wymaga określonych umiejętności.

Ważny punkt w działalności szkół muzycznych stanowią konkursy i przeglądy, gdyż są najpoważniejszym sprawdzianem jakiemu poddaje się całoroczne poczynania nauczycieli i uczniów. Najwyżej cenione są sukcesy odnoszone przez szkołę w konfrontacji z innymi ośrodkami. Do podstawowych celów udziału w konkursach zalicza się konfrontację osiągnięć dydaktycznych szkół, oceną poziomu nauczania, wymianą doświadczeń metodycznych, aktywizacją pracy uczniów i pedagogów, a także możliwość prezentacji uczniów wybitnie uzdolnionych w celu dalszej promocji.

Udział uczniów szkoły muzycznej w przeglądach i konkursach nie był w pierwszych latach zbyt częsty. Głównym powodem niewątpliwie była mała ilość takich imprez o charakterze regionalnym. Dopiero od 1985 roku odbywa się Konkurs pianistyczny w Koninie, początkowo o zasięgu wojewódzkim a obecnie ogólnopolskim. Od 1992 roku w Miejskim Domu Kultury w Kole organizowany był Turniej Muzyczny o Nagrodę Wojewody Konińskiego, obecnie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Turniej ten to konfrontacja mośliwości odtwórczych i interpretacyjnych młodych uczestników w rożnych kategoriach. Szkoła systematycznie bierze udział w przesłuchaniach i konkursach.

 

Cezary Jabłoński - laureat konkursów
Cezary Jabłoński - laureat konkursów

Szkoły muzyczne I st. są szkołami artystycznymi, których nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, przygotowanie do dalszego zawodowego kształcenia muzycznego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Są szkołami umuzykalniającymi i stanowić etap zawodowej edukacji muzycznej.

 

Chór szkolny - rok 1991
Chór szkolny - rok 1991

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole jest instytucją, która sprawnie realizuje wyznaczone cele. Istotnie przyczyniła się do wzbogacenia życia muzycznego w Kole a jej działalność ma ogromny wpływ na cale środowisko i podnosi ogólny poziom kultury muzycznej.

Opracowała Małgorzata Lisiowska

Back to top