22 sierpnia 2021 zmarł mgr Tadeusz Werbiński założyciel i pierwszy dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole.

Tadeusz Werbiński
mgr Tadeusz Werbiński

Tadeusz Werbiński ur. 17 lutego 1932r. w Głogówcu, gmina Triąg, powiat Mogilno.

Gry na instrumentach muzycznych zaczął się uczyć jako samouk w roku 1946.

Jako młody człowiek przystąpił do Polskiej Partii Wolności (PPW)– konspiracyjnej organizacji młodzieżowej podejmującej działalność antyreżimową oraz antykomunistyczną. Za przynależność do tej organizacji był więziony i torturowany w Jaworznie od października 1949 do maja 1950 roku (plus 2 lata w zawieszeniu).

Po wyjściu z więzienia w 1950 roku jako były więzień polityczny z „wilczym biletem” miał trudności z uzupełnieniem wykształcenia i podjęciem pracy. Nie pozwolono mu m.in. podejść do matury, nie mógł znaleźć pracy w miastach. Ten trudny okres pozwoliła mu przetrwać umiejętność gry na instrumentach.

W latach 1952-1955 pracował w Wilczynie, gdzie jeszcze jako samouk stworzył chór przy Szkole Podstawowej oraz utworzył orkiestrę z młodzieży szkolnej przy Gminnej Spółdzielni. Oba zespoły zajmowały w owym czasie czołowe miejsca w konkursach.

Dopiero w 1956 roku pozwolono mu ponownie podejść do matury, którą zdał w Liceum dla pracujących w Kaliszu. W tym samym czasie podjął też naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w Kaliszu.

W roku 1958 zdał egzamin konkursowy do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Szkołę tę ukończył w roku 1962 na poziomie magistra sztuki. W tym samym roku podjął pracę w Państwowym Ognisku Muzycznym w Kole oraz w Państwowym Technikum ogrodniczym w Powierciu jako instruktor śpiewu i muzyki. 3 lata później objął kierownictwo ogniska muzycznego. W roku 1967 utworzył orkiestrę dętą, która działała najpierw przy POM w Kole, następnie przy PSM w Kole, aż w roku 1983 patronat nad nią objęło miasto i do dziś działa ona jako Miejska Orkiestra Dęta w Kole.

W roku 1971 doprowadził do przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego w Kole w działającą do dzisiaj Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola Szymanowskiego, Piastował stanowisko jej dyrektora do 1980 roku, kiedy to przeniósł swą muzyczną działalność do Konina i 1 września 1980 objął stanowisko kapelmistrza Górniczej Orkiestry Dętej Kopalni „KONIN” Orkiestrę prowadził przez kolejne 11 lat do momentu przejścia na emeryturę. Orkiestra w tym czasie odnosiła sukcesy w Polsce i za granicą.

Przez cały okres swojej pracy zawodowej prowadził dodatkowo różne zespoły muzyczne, m.in. zespół mandolinowy oraz chór w Technikum Ogrodniczym w Powierciu, w latach 1980-1990 prowadził orkiestrę dętą, chór mieszany a cappella, zespół wokalno-instrumentalny oraz kapelę ludową dla potrzeb tańców ludowych w Zasadniczej Szkole Górniczej w Koninie.

Zmarł 22 sierpnia 2021 roku.

Za działalność artystyczną został odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury – nadawana przez Ministra Kultury i Sztuki. Otrzymał też nagrodę tego ministra. W roku 2011 uhonorowany statuetką „Założyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole”.

Za swoja działalność w podziemiu otrzymał Medal za Wolność i Niepodległość oraz Krzyż za Wolność i Niepodległość nadane dekretem Prezydenta RP na uchodźctwie (Londyn, 1989), Złoty Krzyż Zasługi, Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla represjonowanych w latach 1939-1989, Medal Wojska nadany przez Polską Organizację Wojskowo-Niepodległościową „Pogoń”, Krzyż Więźnia Politycznego.

Za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, kultury, sztuki, obronności kraju i działalności społecznej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski.

Był członkiem Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, członkiem Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość. Posiadał stopień podporucznika Wojska Polskiego nadany przez Prezydenta RP na uchodźctwie (01.09.1989, Londyn); ten sam stopień został mu nadany przez Prezydenta RP w dn. 20.03.2002. Był członkiem Stowarzyszenia Oficerów i Żołnierzy II Konspiracji lat 1944-1956. Posiadał uprawnienia represjonowanego w PRL, Inwalidy Wojennego.

Back to top