Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Kole kształci uzdolnioną muzycznie młodzież w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim [klasa I dla uczniów w wieku od 6 do 8 lat ]
  • 4 – letnim [klasa I dla uczniów w wieku od 9 do 16 lat]

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności gry na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, klarnet, flet, trąbka, waltornia, puzon, tuba, saksofon, gitara klasyczna i perkusja.

Zadaniem szkoły jest rozwijanie osobowości ucznia poprzez muzykę, rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, kształcenie takich postaw społecznych jak: odpowiedzialność i umiejętność publicznego występu.

Zajęcia szkolne odbywają się zazwyczaj popołudniami i obejmują następujące przedmioty:

  • instrument główny - lekcje indywidualne w wymiarze od 1 1/3 do 2 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo (w zależności od klasy i cyklu kształcenia),
  • kształcenie słuchu – zajęcia grupowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
  • rytmika – zajęcia grupowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla klas I –III cyklu sześcioletniego,
  • audycje muzyczne – zajęcia grupowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla klas IV – VI cyklu sześcioletniego oraz dla klas II –IV cyklu czteroletniego,
  • fortepian dodatkowy – zajęcia indywidualne w wymiarze od 1/3 do 2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo dla klas starszych,
  • chór, lub orkiestra dęta lub inny zespół w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas starszych.

Uczniowie nasi, oprócz odbywania zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli szkoły, mają możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez wybitnych muzyków instrumentalistów.

 

Klasy instrumentalne

Nauka gry na instrumencie to główny cel uczęszczania do naszej szkoły. Zajęcia odbywają się indywidualnie, gdzie pod okiem nauczyciela - mistrza uczeń zdobywa sztukę gry na instrumencie. Celem naszej szkoły jest, aby każdy uczeń, miał prawidłowo ustawiony aparat gry, zgodnie z najnowoczesniejszymi sposobami gry na nauczanych w szkole instrumentach. Wymaga to na początku trochę wysiłku, ale później jest komfort i nieograniczone możliwości rozwijania zainteresowań muzycznych we wszystkich stylach, a przede wszystkim otwiera drogę kształcenia się w szkołach muzycznych wyższego stopnia w Polsce i za granicą, tak, jak głosi łacińska maksyma "Per aspera ad astra" - przez trudność do gwiazd.

Oprócz umiejętności gry na instrumencie, przedmiot ten uczy pracowitości, odpowiedzialności, wrażliwości na piękno, rozwija inteligencję, pamięć, koncentrację, kreatywność oraz kształtuje relacje dziecka z pedagogiem, które często są naprawdę przyjacielskie.

 

Teoria

W publicznych szkołach muzycznych I stopnia zajęcia teoretyczne tak naprawdę są zajęciami praktycznymi, nazywane trafniej ogólnomuzycznymi. Polegają one głównie na ćwiczeniu pewnych umiejętności muzycznych, które wspomagają naukę gry na instrumencie, a także wpływają na ogólny rozwój muzyczny i artystyczny, dają podstawę do uprawiania różnych dziedzin muzycznych.

 

Zespoły

Zespoły są najatrakcyjniejszymi zajęciami w szkole. Wspólne muzykowanie, wspólna praca nad utworami i wspólne, częste występy w szkole, na terenie miasta i poza miastem. Zespoły uczą współodpowiedzialności, współpracy i dzięki licznym występom dają możliwość artystycznej wypowiedzi nie tylko najzdolniejszym.

Back to top